تقاضای عضویت در انجمن حرفه ای صنعت بیمه

متقاضی گرامی شرایط عضویت در انجمن حرفه ای صنعت بیمه به قرار زیر است:

الف)  شرایط عضویت:

  • پذیرش اساسنامه
  • دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس بیمه و یا رشته های مرتبط
  • سابقه خدمت موثر با تایید کمیسیون عضویت

 

ب)  شرایط عضویت رسمی:

  • دارا بودن مدرک تحصیلی بیمه و یا رشته های مرتبط و سابقه خدمت موثر به قرار زیر:
مدرک تحصیلی میزان سابقه
لیسانس حداقل 10 سال
فوق لیسانس حداقل 8 سال
دکتری حداقل 5 سال
  • تصویب هیات مدیره

 

ج) حق عضویت سال اول برای اعضای رسمی ده میلیون ریال و برای سایر اعضاء پنج میلیون ریال می باشد.

تذکر: دانشجویانی که در دانشگاههای خارج از کشور تحصیل نموده اند، تاییدیه مدارک از وزارت علوم و تحقیقات نیز موردنیاز می باشد.

در صورت تمایل فرم این صفحه را تکمیل نموده و تصویر آخرین مدرک تحصیلی خود را ضمیمه نمایید.

مشخصات فردی
 
سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش سال فارغ التحصیلی دانشگاه معدل
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
سوابق کاری و حرفه ای
نام سازمان / شرکت سال شروع فعالیت مدت فعالیت (سال) سمت
فعلی
قبلی
سایر
سوابق علمی
عنوان سال انتشار
کتاب
مقاله
سمینار
نام کاربری
نام کاربری و رمز عبور کلمه دلخواهی است که شما برای ورود به پرتال انجمن از آن استفاده می کنید و میتواند شامل حروف و اعداد باشد