ورود به منظور ثبت نام در آموزش الکترونیکی روش های ارزیابی و برآورد خسارت در بیمه های آتش سوزی

متقاضی گرامی:

  • در صورتی که عضو انجمن می باشید یا قبلا در یکی از سمینارها، کارگاه ها، آزمون ها و ... انجمن ثبت نام کرده اید، لطفا کدملی و رمز خود را وارد کنید و دگمه ورود را فشار دهید، در غیراینصورت کد ملی خود را وارد نموده و دگمه ثبت نام ر ا فشار دهید.