کارت شرکت در آزمون
  • پس از ورود کد ملی و کلیک روی دگمه چاپ، کارت آزمون به صورت فایل pdf در اختیار شما قرار میگیرد.
  •  لطفا پس از چاپ، کارت خود را تا هنگام اخذ نتیجه آزمون نگهداری نمایید.
چاپ کارت شرکت در آزمون